Opleiding

  • Joint Meeting BeSEDiM-BVN – Syllabi

           Prof E. Hoste_Optimal fluid therapy in 2013

           Prof Y. Pirson_Update in contrast induced nephropathy

           Prof. R. Vanholder _ Renal disaster in earthquakes and Nephrology

  • VAUG

Engelen K_Septic shock – EGDT 24112015

Henckaerts L_Empirische antibioticatherapie URG 24112015

Jans F_Pathofysiologie van (septische) shock 24 nov 2015

Van Bleyenbergh P_PneumoniaURG_24112015

Van Bleyenbergh P_PneumothoraxURG_24112015

Van Bleyenbergh P_Respiratoire urgenties_24112015

Vanbrabant P_Infectieuze urgenties_Nov2015

Ocular emergencies 

        Ocular Emergenciesver002

        Opvang van beroerte op de spoedgevallen

        Thorax voor urgentieartsen 45 minutenversie (1)

        epilepsieaanpak27032014

        Een bloedafname Simpel of toch niet

        Hoofdpijn op de spoedopname

        Neurocasuistiek

        septic shock 2016

        neuroles4DEMASTER2015

        20141216_MHT

        ACS VAUG-claeys calle 2016

        VAUG pediatrie DYSPNEE van Berlaer

        VAUG pediatrie SHAKEN BABY van Berlaer

        VAUG pediatrie KOORTS van Berlaer

        VAUG pediatrie PIJN van Berlaer

        attesteren op spoedgevallen urgentieartsen

        Tachyaritmieen_28jan2016

        VAUG 2016-04-26

        Empirische antibioticatherapie VAUG 22112016

        Fivez T_EGDT Urgentie Geneeskunde 2016

        Henckaerts L_Empirische antibioticatherapie 22-11-16

        Jans F- Pathofysiologie van (septische) shock 22 nov 2016 BB

        Van Bleyenbergh P_PneumoniaURG2016v1.0

        Van Bleyenbergh P_PneumothoraxURG2016v1.0

        Van Bleyenbergh P_respiratoire urgenties 2016 v1.0

        Vanbrabant P_Infectieuze urgenties_Nov2016_3