Publicaties

Introductie

De werkgroep ‘Research’ van de BESEDIM heeft als doelstelling artikels, gepubliceerd door Belgische urgentieartsen, aan te reiken.